Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 

pierwsze polskie czasopismo ekologiczne

 
 
  


O nas
Redakcja
Rada programowa
Co w aktualnym numerze
Archiwum
Informacje dla autorów
 


Napisz do nas

 

Rada programowa

Dr hab.in┐. Jolanta Biega˝ska, prof. dr hab. in┐. Stanis│aw H│awiczka, dr in┐. El┐bieta Jankowska, dr hab. in┐. Katarzyna Juda-Rezler, prof. dr hab. Jan Konieczy˝ski, dr hab. in┐. Janusz Kotowicz,  prof. dr hab. in┐. Marian Mazur, prof. dr hab. in┐. Jacek Namieťnik,  prof. dr hab. Lucjan Paw│owski, prof. dr hab. in┐. Zbigniew Popio│ek, prof. dr hab. Czes│awa Rosik – Dulewska,  prof. dr hab. in┐. Jan Rutkowski, dr hab. in┐. Jan Skowronek, prof. dr hab.in┐. Roman Zarzycki, prof.dr hab. in┐. Jerzy Zwočdziak

 

Redaktor naczelny: dr hab. Józef Pastuszka prof. nzw. - Politechnika îl╣ska