Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 

pierwsze polskie czasopismo ekologiczne

 
 
  


O nas
Redakcja
Rada programowa
Co w aktualnym numerze
Archiwum
Informacje dla autorów
 


Napisz do nas

 

Kolegium Redakcyjne:

Redaktor naczelny: dr hab. Józef Pastuszka prof. nzw. w Politechnice Śląskiej

Korekta: inż. Bronisława Labe 

Wydawcą czasopisma jest: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Zarząd Główny

 

Adres redakcji:

40-954 Katowice, skr. poczt. 361; tel. (32) 256 10 65, fax (32) 256 45 85, e-mail: biuro@sitph.pl,
www.sitph.pl         

 

konto:  PKO BP II O/ Katowice nr 91 1020 2313 0000 3302 0019 7053

 

Skład i druk: Zakład Usług Poligraficznych GRAF, 41-500 Chorzów, ul. Dębowa 2, tel./fax - 32 247 49 47