W dniu 14.05.2022 w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie został otwarty wernisaż fotograficzny Pana Viktora Machy pt. Huty. Otwarcia Wystawy dokonał Adam Kowalski, Dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. W spotkaniu uczestniczył prezes SITPH prof. J. Szpytko.

Viktor Macha pochodzi z Pragi. Od 2006 roku dokumentuje zakłady przemysłowe, takie jak huty stali i żelaza, walcownie, kuźnie, odlewnie i koksownie. Celem jest obiektywna dokumentacja technologicznych procesów powiązanych z hutnictwem. Autor w swoim przesłaniu stwierdza między innymi: … możliwe, że nasze pokolenie będzie jednym z ostatnich, które doświadczą fascynującego świata mrocznych, dudniących faktorii…

W dniu 14.05.2022 w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie odbyła się również Noc Muzeów pod nazwą: Miasto ognia i blasku. Hutnicy osobiście opowiedzieli wiele ciekawostek na temat swojej pracy, a także techniki hutniczej.

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie jest ukierunkowane na dokumentowanie dziedzictwa materialnego i niematerialnego hutnictwa żelaza i stali. Inicjatywa powstania Muzeum ma swoją długą historię, również z udziałem środowiska SITPH, a praktycznie rozpoczęła się w roku 2010 kiedy Miasto Chorzów zakupiło zabytkową halę dawnej elektrowni i rozpoczęły się prace zespołu ds. utworzenia Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Muzeum otwarto w roku 2021.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.