W dniach 20-22.05.2022 w Karpaczu Górnym odbyło się seminarium branżowe SITPH Koła przy koksowni w Zdzieszowicach z okazji Dnia Hutnika 2022. Tematyka seminarium była ukierunkowana na Niezawodność urządzeń i instalacji jako kluczowy element przemysłu 4.0. Podczas seminarium wygłoszono 12 referatów w zakresie nowych technologii i rozwiązań technicznych dla przemysłu branży hutniczej, które stanowiły następnie inspirację do merytorycznych debat.

Podczas spotkania przedstawiono również referaty tematyczne z okazji 90-lecia koksowni w Zdzieszowicach (Marek Chlebiński, AMP S.A.) oraz 130-lecia ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej (Janusz Szpytko, prezes SITPH).

W spotkaniu uczestniczył prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, prezes SITPH. Spotkanie prowadził mgr inż. Witold Pasek, prezes SITPH Koło koksowni w Zdzieszowicach.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.