W dniach 06-07.10.2022 w Szczyrku odbyła się Jubileuszowa 30 Konferencja pt. Koksownictwo, będąca forum wymiany najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych branży koksowniczej oraz przemysłów współpracujących z koksownictwem, adresowana do inżynierów i techników związanych z branżą koksochemiczną.

http://www.ichpw.pl/koksownictwo-2022-o-konferencji/

Organizatorami cyklu konferencji Koksownictwo są Instytut Technologii Paliw i Energii (zmiana nazwy: do czerwca 2022 roku Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Oddział Karbochemii.

Konferencja wpisuje się w Jubileusz 130-lecia polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej. Historię ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej podczas Konferencji Koksownictwo 2022 przestawił Prezes SITPH.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.