Z okazji Dnia Hutnika 2023 Kierownictwu i Pracownikom zakładów branży hutniczej oraz jednostek akademickich i badawczo-rozwojowych w Polsce, w tym szczególnym czasie, wyrażamy uznanie za ciężką i odpowiedzialną pracę oraz działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój przemysłu w Polsce i propagowanie krajowej myśli technicznej.

Do Członków i Działaczy SITPH oraz Sympatyków kierujemy życzenia zdrowia i podziękowania za podejmowane wspólnie działania dla dobra naszej branży.

 

W imieniu Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
Prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko
Prezes SITPH


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.